Zdravotní cvičení

Cvičení při zdravotních problémech a tělesných oslabeních.

Zdravotní cvičení

Obsahem zdravotního cvičení, taktéž nazývaného “zdravotní tělesná výchova”, je systém tělesných cvičení, vybraných pohybových činností, přiměřených druhu a stupni oslabení, které přispívají k upevnění zdraví a k dosažení optimálního stupně tělesné zdatnosti a výkonnosti [1].

Zdravotní cvičení jsou určená jedincům zdravotně oslabeným tj. jedincům patřícím do III. zdravotní skupiny podle zdravotnické klasifikace. Pro potřeby tělesné výchovy je populace v České republice rozdělena do čtyř zdravotních skupin podle směrnic Ministerstva zdravotnictví. Do I. a II. skupiny patří jedinci zdraví, kteří se liší pouze schopnostmi a mírou připravenosti k tělesnému zatížení. Je jim povolena školní tělesná výchova a sport v plném rozsahu, mimo omezení spojeného s věkem a pohlavím. Do III. zdravotní skupiny patří jedinci s trvalými nebo dočasnými odchylkami zdravotního stavu, tělesného vývoje a tělesné stavby, které nedovolují provádět tělesnou výchovu v plném rozsahu jako lidem zdravým. Toto omezení se týká buď určitých cvičení, pohybových aktivit nebo míry zatížení. Zdravotní tělesnou výchovu zajišťují na školách učitelé a v tělovýchovných jednotách cvičitelé III. – I. třídy s kvalifikací pro ZTV. Do IV. zdravotní skupiny patří lidé nemocní. Cvičení jedinců poslední zdravotní skupiny patří do kompetence orgánu zdravotní správy a jako léčebná tělesná výchova je v rukou terapeutů – rehabilitačních pracovníků [2].

V nabídce BestFit je celé portfolio programů tělesných cvičení spadajících do kategorie zdravotního cvičení. Můžete si vybrat vpravo mezi nabízenými službami.

Použitá literatura:

[1] BARTOŠKOVÁ, Z. Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy I. 1. vyd. Olomouc. UP, 1991. 65 s. ISBN 80-7067-106-8.
[2] HÁLKOVÁ, Jitka, et al. Zdravotní tělesná výchova: speciální učební text. I. část. Praha: Česká asociace Sport pro všechny, 2005. 120 s. ISBN 80-86586-15-4.

Sdílej:
  • Print
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • email
  • LinkedIn
  • MySpace
  • GooglePlus