Aktivity podporující zdraví

pohybové aktivity, sport, regenerace a rekondice, zdravá výživa.

Výživové poradenství

Výživový poradce je jedna z profesí, jejichž náplní je pomáhat lidem. Stejně tak jako i řada dalších povolání vyžaduje výživové poradenství řadu dovedností a vědomostí, získaných na základě patřičného vzdělání. Za právoplatné výživové poradce lze považovat absolventy lékařských, hygienických, přírodovědeckých a pedagogických fakult se zaměřením na biologii, dále absolventy technických vysokých škol se zaměřením na potravinářství, absolventy tělovýchovných fakult, případně absolventy zdravotnických škol se zaměřením na výživu anebo alespoň absolventy kurzů Poradce pro výživu [1].

Použitá literatura:
[1] FOŘT, Petr. Poradce pro výživu : činnost v praxi. 1. Vyd. [s.l.] : Nutris, 2008. 18 s. ISBN není uvedeno.

Sdílej:
  • Print
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • email
  • LinkedIn
  • MySpace
  • GooglePlus